Ποιοι είμαστε

Ξεχωρίζουμε στο παρόν
Προδιαγράφουμε το μέλλον

Παιδιά Προσχολικής ηλικίας: Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας μέσα από την δημιουργική απασχόληση.
Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας: Με τον λεπτομερή σχεδιασμό και την ολόπλευρη προετοιμασία οι σπουδαστές αποκτούν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που επιθυμούν.
Συνεχής ενημέρωση των γονέων ή ενηλίκων μαθητών τηλεφωνικά και προσωπικά για την πρόοδο των σπουδαστών.

Total Pageviews

Δραστηριότητες- Εξάσκηση

Εδώ θα βρείτε δραστηριότητες για την εξάσκηση και κατανόηση γραπτού και ακουστικού κειμένου για όλα τα επίπεδα. Και επειδή η μάθηση θέλει και παιχνίδι, θα βρείτε και πολλά παιχνίδια!!!
Οι πηγές είναι: British Council, agendaweb, eslgold

Vocabulary
A1-A2 ( B Senior - C Senior)
Air travel

Grammar
Conditionals

Phrasal Verbs 
B2-C1

The beach

Reading comprehension - Κατανόηση γραπτού κειμένου

B Senior
A lost dog
Graffiti

C Senior
Banks   Bue Whale  Animals in the city  Bully  My town Films and entertainment On the internet
Shopping signs and notices

B1 - Intermediate
Gun control
Water sports
A beach  Friendship quiz

B2 - Lower 
Are zoos a good thing?

The end of earth?


Listening comprehension - Κατανόηση ακουστικού κειμένου

Aj - BjA1 (B Senior)


Α2 ( C Senior)
Eating out  Free time  

B2
The best job in the world

C1
Sport is great!

Games
Pic-your-wits - A1/ A2
Magic Gopher
Sushi Spell - B1


No comments:

Post a Comment