Ποιοι είμαστε

Ξεχωρίζουμε στο παρόν
Προδιαγράφουμε το μέλλον

Παιδιά Προσχολικής ηλικίας: Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας μέσα από την δημιουργική απασχόληση.
Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας: Με τον λεπτομερή σχεδιασμό και την ολόπλευρη προετοιμασία οι σπουδαστές αποκτούν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που επιθυμούν.
Συνεχής ενημέρωση των γονέων ή ενηλίκων μαθητών τηλεφωνικά και προσωπικά για την πρόοδο των σπουδαστών.

Total Pageviews

Νέα

Δευτέρα, 18/1/2016

Μαθητές του σχολείου μας έφτιαξαν αυτή την συναρπαστική ιστορία!

The lost smile
It was Christmas time. A girl called Emmy wanted to decorate the Christmas tree at home with her brother and her little sister. But her mum could not help her because she had a lot of things to do and she was tired.
Emmy was upset and sad and left home. She found her friends and they wanted to go for a walk to the Christmas open market. When they arrived there, they saw a lot of people who were having fun and a good time at the stands of the open market. They went to the shop with Christmas sweets. When they got in, they were very excited because they saw a strange candy but they could not buy it because it was very expensive. All of a sudden, a mysterious glamorous man appeared behind them and he talked to Emmy.
“Do you like this candy?”, the man said.
“Yes, of course! I love it, I want it but I can’t buy it! It is very expensive!”,  Emmy answered.
“I will buy it for you if you give me your smile”, the terrifying old man whispered to her ear.
Emmy felt scared, looked left and right for her friends but she didn’t find them because it started to snow and they went outside. So, she telephoned her mum but her mum didn’t answer.
Emmy turned to the man, she smiled and took the candy.
“Thank you, sir.”
“I thank YOU!”, the man replied and, PUFF, he disappeared.
Emmy ran to her friends and shouted,
“I have got the CANDY!!!”
The children looked at Emmy.
“What happened, Emmy? Why can’t you smile?”, they asked.
“I don’t know. I am happy but I can’t smile!” Then she understood and felt sad, upset and very sorry.
“That horrible man stole my smileee!”, and she started crying. Then she saw him in the corner. “That’s HIM!!!”, she shouted.
The children started to make snowballs and threw them at him.
“No! No! Stop! Mamma! Help!”
“Give Emmy’s smile back!”
“Ok, here you are!”
And Emmy smiled again…

THE END
Κυριακή 10/01/2016

Μαθητές του σχολείου μας έφτιαξαν βίντεο με θέμα την καθημέρινότητά τους.Μαθητές του σχολείου μας έφτιαξαν βίντεο με χώρες της Ευρώπης. Εδώ μπορείτε να δείτε την εξαιρετική δουλειά τους! Συγχαρητήρια στα παιδιά!

Students of our Foreign Language Center have made videos of European countries. Here you can see their excellent work! Congratulations to all of them!


FRANCE

GERMANY

SPAIN


ITALY
No comments:

Post a Comment