Ποιοι είμαστε

Ξεχωρίζουμε στο παρόν
Προδιαγράφουμε το μέλλον

Παιδιά Προσχολικής ηλικίας: Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας μέσα από την δημιουργική απασχόληση.
Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας: Με τον λεπτομερή σχεδιασμό και την ολόπλευρη προετοιμασία οι σπουδαστές αποκτούν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που επιθυμούν.
Συνεχής ενημέρωση των γονέων ή ενηλίκων μαθητών τηλεφωνικά και προσωπικά για την πρόοδο των σπουδαστών.

Total Pageviews

Monday, 23 March 2015

Reading comprehension practiceHere you will find some links to sites where you can practice your reading comprehension skills. There are several themes, depending on your interests. The level is B1 (Intermediate)
I would recommend, though,  that the key to understand what you are reading is that you are interested in what you are reading. Choose something that you like, you want to learn more about it, It can be anything, fiction, comics, articles, drama, detective stories, comedy...
The point is that you read, whatever you wish, however big the text is, in whatever form it is (digital, or paperpack), whenever you wish to read.

My English pages
British Council
LearnEnglishTeens
Linguapress.com

No comments:

Post a Comment