Ποιοι είμαστε

Ξεχωρίζουμε στο παρόν
Προδιαγράφουμε το μέλλον

Παιδιά Προσχολικής ηλικίας: Ενθαρρύνουμε τα πρώτα βήματα και την προσπάθεια των μαθητών αναπτύσσοντας τη δίγλωσση ικανότητα επικοινωνίας μέσα από την δημιουργική απασχόληση.
Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας: Με τον λεπτομερή σχεδιασμό και την ολόπλευρη προετοιμασία οι σπουδαστές αποκτούν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που επιθυμούν.
Συνεχής ενημέρωση των γονέων ή ενηλίκων μαθητών τηλεφωνικά και προσωπικά για την πρόοδο των σπουδαστών.

Total Pageviews

Monday, 23 March 2015

Reading comprehension practiceHere you will find some links to sites where you can practice your reading comprehension skills. There are several themes, depending on your interests. The level is B1 (Intermediate)
I would recommend, though,  that the key to understand what you are reading is that you are interested in what you are reading. Choose something that you like, you want to learn more about it, It can be anything, fiction, comics, articles, drama, detective stories, comedy...
The point is that you read, whatever you wish, however big the text is, in whatever form it is (digital, or paperpack), whenever you wish to read.

My English pages
British Council
LearnEnglishTeens
Linguapress.com

Thursday, 19 March 2015

Welcome to our blog!

Σας παρουσιάζουμε κάποια από τα παιδιά μας! 
We present some of our kids!

Welcome to our blog!

My name's Marialena. I'm twelve years old. I live in Thessaloniki.
My favourite lesson is History. I love to learn what happened 3,000 years ago. My hobbies are listening to music and reading books. I also like drawing clothes.
Thanks for reading. I hope you liked it! 


My name's Aristotelis and I'm ten years old. I live in Greece.
Every Tuesday and Thursday I go to my English lesson. 
I like playing football and drawing very much. I love chatting with my cousin Tasos and I like playing video games. 
I want to become a captain because I like travelling around the world.

My name's Catherine and I'm twelve years old. I live in Thessaloniki, Greece.
I think it is important to know what's happening in the world, don't you? I'm interested in everything about children's rights. My favourite hobby is playing and talking with my friends, but I also spend a lot of time doing gymnastics.

My name's Evdoxia and I'm eleven years old. I live in Thessaloniki, Greece.
I think it is interesting to know what's happening in the world. I am interested in everything, from music to cooking. My favourite hobbies are ballet, karate and swimming.